VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄXJÖ
SV

TOOKIG – Leda i osäkerhet

TOOKIG – ATT LEDA I OSÄKRA FÖRHÅLLANDEN

TOOKIG
TOOKIG ÄR DRIVHUSETS LEDARSKAPSMETOD SKAPAD FÖR INNOVATIONS OCH UTVECKLINGSPROCESSER DÄR VI VÄLJER OPRÖVADE VÄGAR OCH SIKTAR MOT NYA, HITTILLS OKÄNDA, LÖSNINGAR.
Vadå TOOKIG? Drivhuset har tillsammans med fil. Dr Leif Denti från Göteborgs universitet, utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers praktiska erfarenheter som på forskning kring innovation, ledarskap, motivation och pedagogik mm.

VAD BETYDER TOOKIG?
Tvetydig – Svårt att veta vad som är god respektive mindre god information. Svårt att veta vad som är sant, vad som är fakta och därmed vad som skulle kunna ingå i en bra lösning.
Obekväm – Förändringen är konstant. Vi får sällan en chans att vila utan behöver ständigt vara på tårna.
Omvälvande – Nya händelser och ny information som kommer fram gör att man snabbt behöver tänka om och vända på en femöring.
Komplex – Svårt att skaffa sig en överblick. Många delar kan hänga samman på ett svåröverskådligt sätt. Orsakssambanden i vad som påverkar vad är oklara.
Instabil – Svårt att fastställa vilka trender, attityder och beteenden som kommer att finnas kvar imorgon. Svårt att bestämma vad man ska prioritera på längre sikt.
Gåtfull – Framtiden är nyckfull. Helt oväntade tekniksprång, lagstiftningar, globala konkurrenter eller andra makrohändelser kan komma in från sidan och dra undan mattan.

Exempel på tookiga kontexter är till exempel innovationsprocesser, utvecklingsprocesser kopplade till stora samhällsutmaningar eller den osäkra resan för den enskilde, som vill ta en idé från något relativt otydligt till ett konkret och värdefullt för någon annan på en marknad eller i samhället.

VÄRLDEN HAR BLIVIT TOOKIG OCH FÖRÄNDRAS I ALLT SNABBARE TAKT.
Vi befinner oss i en övergång från ett kunskapssamhälle till ett innovationssamhälle, där organisationer måste anpassa sig till kaos och osäkerhet för att förbli lönsamma. I detta nya samhälle är kunskap fortfarande värdefull, men det är också avgörande att använda den för att skapa nya värden. Förmågan att snabbt anpassa sig och dra nytta av oväntade möjligheter är en nyckelkompetens.

I hög osäkerhet försöker människor ofta skapa kontroll genom tydliga handlingsplaner och rutiner. Detta påverkar också hur vi leder andra. Men vad gör du när du står inför en TOOKIG situation där tydliga mål och rutiner inte är möjliga? Drivhusets TOOKIG-ledarutbildning ger dig verktygen för att navigera och leda framgångsrikt i en sådan miljö.

TOOKIGT LEDARSKAP
Vi menar att den pusselbit som saknas är ledarskapet. När osäkerheten ökar reagerar människor, inklusive ledare, instinktivt med att försöka skapa kontroll genom att försöka etablera tydliga förutsägbara, kända, linjära processer. Kort sagt leder man människor som om processen ändå vore förutsägbar trots att den inte är det.

Att leda tookiga projekt innebär att du seglar ut på havet utan karta. Du befinner dig på okända vatten där ingen annan seglat förut. Du behöver ett ledarskap som hjälper dig att navigera trots betydande osäkerhet. Du behöver leda tookigt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!