VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄXJÖ
SV

Om Drivhuset

Drivhuset är rikstäckande och har decennier av erfarenhet av att arbeta universitets- och högskolenära med att stödja studenter som vill utveckla entreprenöriell drivkraft och starta företag.

I Kronobergs län är vi en naturlig del av regionens innovationsstödssystem och vi har ett nära samarbete med akademi och näringsliv.

Vi ser entreprenöriell drivkraft som en språngbräda till arbetslivet. Vårt arbete är långsiktigt och vi vill att det ska vara lika naturligt att driva företag som att söka en anställning efter avslutad utbildning. Vårt mål är att främja drivkraft inom entreprenör- såväl som intraprenörskap.

En historia om drivkraft…
”Drivhuset startades 1993 av Christer Westlund och Fredrik Langborg, två studenter vid Karlstads universitet. I början av 90-talet var det kris i landet och arbetslösheten var hög. Eftersom Christer och Fredrik var intresserade av samhällsutveckling, pratade de ofta om att hitta nya sätt att leva i framtiden. Att bli entreprenörer och utveckla idéer kändes som en intressant väg.
Men på universiteten satsade man bara på innovationer från etablerade forskare. Som en ideell motvikt startade Christer och Fredrik Drivhuset lokalt i Karlstad. De visste ju själva att det fanns gott om drivkraft hos deras studentkompisar. De misstänkte också att framgång handlade mer om människan bakom idén än om en budget eller den perfekta affärsidén. Det visade sig vara en klok tanke.
Visionen var att bli ett nytänkande bollplank för entreprenörsdrivna studenter. Under devisen ”Ingenting är omöjligt” jobbade de dygnet runt. Men det var tufft att få acceptans för idéerna. Många tyckte att satsningen lät alltför ickeakademisk och flummig.
Efter mycket tjat fick Christer och Fredrik låna ett litet rum på campus. De levde på en blygsam lön, åt nudlar, delade ut flygblad i klassrum och vägledde efter bästa förmåga, utifrån hur de själva ville bli bemötta.
Och plötsligt hände något. Ryktet började spridas. Allt fler hälsade på i rummet för att få testa sin tanke. Besökarna fick stöd av Drivhuset och vågade ta idéerna vidare.
Snart var Karlstad den högskola som kunde uppvisa flest nystartade företag bland studenter. En kreativ kraft hade satts i rullning. Fler universitet blev nyfikna och nästa Drivhus startade i Växjö 1995. Sedan dess har både Drivhusen och entreprenörerna blivit många fler. Men resultatet är fortfarande detsamma: livskraftiga företag som är redo för framtiden.”

 

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!