VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄXJÖ
SV

Styrelsen

Ordförande
Mathias Gaunitz, Chalmers

Ledamöter
Valbon Abazi, Företagsfabriken
Jonas Thordeman, Linnékåren
Stefan Uppman, Videum Science Park/Växjö Kommun
Jan Novak, Linnéuniversitetet
Nina Möller, Odd kommunikation
Jens Collskog, Colix

Om drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!