VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄXJÖ
SV

Styrelsen

Ordförande
Catarina Bachér – C Bachér AB

Ledamöter
Jonas Thordeman – Linnékåren
Malin Johansson – Växjö Linnaeus Science Park/Växjö Kommun
Jan Novak – Linnéuniversitetet
Nina Möller – Odd kommunikation
Jens Collskog – Colix
Jakob Sandström – Ung företagsamhet

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!