VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄXJÖ
SV

Våra tjänster

Utbildning

Utveckla ditt personliga entreprenörskap

Vill du utvecklas som entreprenör? Då ska du gå LOOPA – Drivhusets affärsutvecklingsutbildning som kan appliceras på både kommersiella och ickekommersiella idéer. Du kommer att lära dig hur man genererar fram nya idéer, hur man hittar sitt kundsegment och paketerar sitt erbjudande så att man hittar sin plats på marknaden. Det finns även en handbok som berör alla delar. Den kan du köpa direkt hos ditt lokala Drivhusetkontor eller beställa hos Liber Förlag. Kontakta ditt lokala Drivhus för att anmäla dig till utbildningen.

Här är några exempel på de moment, verktyg och teorier som utbildningen innehåller.

• WORKSHOPS
– Introduktion/teori
– Loop/Pivot/Pitch
– Idégenerering
– Kundsegment
– Paketering
– Kundvärde
– Positionering

• LOOP
– MVP/prototyptest
– Intervjuer
– Observation

• PITCH
– Pitchträning
– Presentationsteknik
– Feedbackstruktur
– Rollspel

• VERKTYG
– Business model Canvas
– Customer Value Proposition
– Empatikartan
– Preplanning – precommittement
– Röda tråden
– Kundresan
– Position map
– Blue Ocean

• TEORI OCH KURSLITTERATUR
– Alexander Osterwalder
– Steve Blank
– Saras Sarasvathy
– Eric Ries
– Will Willmot & Curtis Carlson
– Niel Rackham

* Utbildningen är kvalitetssäkrad och utvecklad i samarbete med Chalmers entreprenörsskola.

Boka vägledning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!